vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13   dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15,  92/2015 dhe 39/16,,),si në vijim

 

 

SH P A LL J E

e projektë  B- Lejes së integruar ekologjike

 

Në përputhje me nenin 122 pika 1 nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 dhe 39/16), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B – Lejës së integruar ekologjike nr. 03-1609/1 të datës 25.12.2009.

 

Dorëzues i kërkesës:

SHPKNJP VLASHI“

Lokacioni ,Gradishte,,

Adresa:

f.Labunishte

Strugë

PK.1770 dhe 1460

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit

Pika    Kordinata X      Kordinata Y

 

T -1            4.569.570          7.458.480

T-2             4.569.620          7.458.730

T-3             4.569.633          7.459.032

T-4             4.569.462          7.458.972

T-5             4.569.384          7.458.826

T-6             4.569.203          7.458.712

Т-7             4.569.163          7.458.617

T-8             4.569.174          7.458.495

T-9             4.569.239          7.458.370

           –Sipërfaqja             S=0.21 км2

 

 

Personi për kontakt:

Ramadan Vlashi

Tel: 070/232495

 

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika 3.2 Instalacioni për gërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëve të para minerale.

 

Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar, për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje, në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.

Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00

Telefoni për kontakt: 046 781-335

 

Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:

 

www.struga.gov.mk

Me respekt,

SHTOJCË

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

Nr. 10-1681/3

10.04.2018

 STRUGË

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).