vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Të nderuar,
Kryetari i komunës së Strugës në përputhje me nenin 99 pika 1, neni 107 pika 13 dhe neni 122 pika 4 nga Ligji për mjedisin jetësor (,,Gazeta Zyrtare në R.M ,,nr.53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10,124/10,51/11,123/12,93/13,42/14,44/15,129/15, 92/2015 dhe 39/16,,),si në vijim

 SH P A LL J E
e projektë B- Lejes sëintegruar ekologjike

           Në përputhje me nenin 122 pika 1nga Ligji për mjedisin jetësor (Gazeta Zyrtare në R.M nr.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/2015 dhe 39/16), deri te Kryetari i komunës së Strugës është dorëzuar kërkesë për marrjen e B- Lejës së integruar ekologjike me    Nr.03-1304/1  të  datës 19.10.2009 dhe 10-1927/1të  datës 05.05.2016

Dorëzues i kërkesës:
SHPKNJPZAGRAÇANI KOMERC f.Zagraçan

Lokacioni „Babush,,
Adresa:
f.Zagraçan
Strugë
PK.83 dhe93/2

Koordinatat e lokacoinit  në fushën e koncesionit
Pika    Kordinata X      Kordinata Y

T-1             4.561.890         7. 468.850;

T-2             4.562.250         7.468.780; 

T-3             4.562.250         7.468.840;  

T-4             4.562.100         7.469.070;  

T-5             4.561.950         7.469.250,

T-6             4.561.900         7.469.250

 SipërfaqjaS=0.96850км2

Personi për kontakt:
NesimRahmani
Tel: 070/212674

Kategoria e instalacionit:

Shtojca 2, Pika3.2 Instalacionipërgërmim, coptim, bluarje, sitje, nxemja e lëndëvetë para minerale; dhe3.3 Stacioni i bazës së betonit me kapacitet të plot të sillosave më të mëdha se 50m3.
Projekt Leja  në formë të shtypur, do të jetë e ekspozuar,për shqyrtim për të interesuarit në afat prej 14 ditëve që nga dita e daljes së kësaj Shpallje,në shtypin ditor në hapsirat  e :

Komunës së Strugës Marshal Tito ,, p.n 6330 STRUGË.
Çdo ditë pune nga ora 08 – 15:00
Telefoni për kontakt: 046 781-335
Ju informojmë se kërkesa do të jetë në dispozicion edhe në formë elektronike, në faqen zyrtare të Komunës së Strugës:
www.struga.gov.mk
Me respekt,
Komuna e Strugës

 

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).