vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 10 (dhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

     E konvokoj mbledhjen e 10 (dhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 18.06.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 9 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Statutit të NP “Eko-Strugë” – Strugë
 2. Propozim Vendim për emërim të anëtarëve të këshillit drejtues i NP “Hidroteknika” – Strugë.
 3. Propozim Vendim për emërim të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës për kontroll të punës materialo financiare të NP “Hidroteknika” – Strugë.
 4. Propozim Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të këshillit drejtues i NP “Komunallno” – Strugë.
 5. Propozim Vendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të këshillit drejtues të NPN “Proakva” – Strugë.
 6. Propozim Vendim për zhvendosjen  e monumentit -bustit.
 7. Propozim Vendim për vendparkime publike të komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për përcaktimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e tarifës të çmimeve sipas zonave për organizimin e parkimit zonal në qytetin e Strugës.
 10. Propozim Vendim për kushtet dhe mënyrën e ushtrimit të mbikëqyrjes mbi automjetet e ndaluara ose parkuara në mënyrë të parregullt dhe kushtet dhe mënyra për bllokim, mënjanim, zhvendosjen e automjeteve të ndaluara ose parkuara në mënyrë të parregullt, të shkatërruara dhe braktisura si dhe ruajtja e të njëjtëve në territorin e komunës së Strugës.
 11. Raport kuartal për punën e NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë kuartali   I/2018.
 12. Raport kuartal për punën e NP “Oktis” – f.Oktis kuartali I/2018.
 13. Kërkesë nga BV – Moroishtë për ndarjen e shfrytëzimit të përkohshëm të Shtëpisë kooperative – Moroishtë.
 14. Diskutim sipas marrëveshjes gjyqësore VPP nr.5/18 të datës 09.02.2018.
 15. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Asan Kolonja nga f. Ladorisht për përpunimin e PDU për NJU – 2, pjesë nga blloku urban 9/2 KK Strugë, Komuna e Strugës,
 16. Propozim – Iniciativë parashtruar nga personi Gafur Qazimoski nga f. Oktis për përpunimin e DPLU për pk. 2335 dhe 2336.
 17. Propozim – Iniciativë parashtruar nga SHPKNJP “New Vision” për përpunimin e PDU BU – 10, pjesë nga blloku urban 28 KK Strugë, Komuna e Strugës,
 18. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Raim Mavmudoski nga f. Llabunishtë.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Tafil Ademi nga f. Frëngovë.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sali Asani nga f. Zagraçan.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Nexhat Sallko nga Struga.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Raim dhe Nazim Sallkoski nga f. Llabunishtë.
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Xheladin Kolonja nga f. Ladorisht.
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Meksut Asani nga Struga.
 25. Propozim Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit parashtruar nga  Qanija Mavmudoski nga f. Llabunishtë.
 26. Propozim Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor  urbanistik   për  harmonizimin  e dedikimit  të planit parashtruar nga Dilaver Shaqiroski.

Nr. 08 2574/1
01.06.2018 
STRUGË

Materialet e mbledhjes së 10-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son