vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 26 (njëzetë e gjashtë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 31.07.2019, (e mërkurë ) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:
Mbledhja do të punojë, sipas:

R E N D I T T Ë D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 25 – të e Këshillit të komunës së Strugës

1. Propozim Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm,tabelë,projektor,mbajtës projektori në tavan, Dr-Ibrahim Temo.
2. Propozim Vendim për dhënie në shfrytëzim të përhershëm të sendit të luajtshëm , karrige nxënësi dhe bankë shkollore, Dr- Ibrahim Temo.
3. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për adaptim të objekteve afariste të NP “Komunallno”.
4. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për fillimin e procedurës për PPP nga NPN “Proakva” – Strugë.
5. Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për ndryshim dhe plotësim të Statutit të EPKKF “8 – Marsi” – Strugë,
– Përcaktimin e vlerës së pikës për llogaritjen e pagës për nëpunësit administrativ të EPÇFK ,,8 marsi” – Strugë.
6. Vendim për dhënie pëlqim Rregullores për organizimin e brendshme të vendeve të punës dhe Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës EPKKF “8- Marsi” – Strugë.
7. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Amit Ajro.
8. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kolonja Rezhep.
9. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Lavdërim Gega.
10. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit. Kajmakoski Blagoja,
11. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Mevlur Ziba,
12. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Kajmakoski Cvetko f.Misleshevo.
13. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Blazheska Balerija,
14. Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit për legalizim në kërkesë të personit Gjorgji Dostinoski nga f. Podgorcë.
15. Vendim plotësimin e Programit për vënien e pajisjes ubane.
16. Korrigjim të gabimit në Rregulloren për shfrytëzimin e automjeteve zyrtare të komunës së Strugës.

Materiаlet e mbledhjes së 26 -të

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son