vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Si rezultat i pandemisë botërore me KoVid-19, e cila e kaploi edhe vendin tonë, si dhe për shkak të dëmeve ekonomike që i krijuan nga ndërprerja e veprimtarisë ekonomike të qytetarëve dhe kompanive tona (midis të cilëve në linjën e parë të frontit kundër kësaj kanosjeje u vendos veprimtaria hoteliere-turistike), në setin e tretë të masave u sollën edhe disa vendime në këtë drejtim.

Një nga këto masa është edhe mbështetja e sektorit të turizmit dhe hotelerisë dhe të qytetarëve me të ardhura personale deri në 15.000 denarë në muaj, gjithçka për nxitje të turizmit vendor.

Për këtë qëllim janë dedikuar 10 milion euro, për qytetarët dhe sektorin turistik, të cilët do të mund t’i shfrytëzojnë ato nga 15 Korriku 2020 deri në 15 Dhjetor 2020, me ndihmë të vauçerëve me vlerë prej 6.000 denarëve dhe me kartela pagesore për blerje të produkteve dhe shërbimeve vendore në vlerë prej 3.000 denarëve.

Vauçerët do të dorëzohen nga data 10 deri 13 Qershor 2020 (me postë elektronike), deri te qytetarët me të ardhura deri në 15.000 denarë në muaj, sipas marrëdhënies së punës, por jo më shumë se 60.000 denarë për periudhën kohore Janar-Prill 2020, sipas evidencës së DAP-it, për orar të plotë të punës.

Çdo vauçer ka emrin dhe mbiemrin e pranuesit, përmban kod QR, kod të vauçerit dhe kod për pin, kurse çdo person shfrytëzues do të duhet ta shfaqë vauçerin gjatë shfrytëzimit të shërbimeve dhe mund të përdoret vetëm për një vizitë.

Vauçeri për turizëm mund të shfrytëzohet te të gjitha hotelet, agjencitë turistike dhe kapacitetet akomoduese (persona fizikë – dhënës të shërbimeve për akomodim të shtëpi, banesa, apartamente dhe dhoma të kategorizuara).

Në platformën e krijuar posaçërisht për këtë qëllim (www.domasiedoma.gov.mk), deri në 10 Korrik 2020 do të pubikohen të gjithë dhënësit e shërbimeve turistike, të cilët janë paraqitur të jenë pjesë e programit, kurse këta dhënës të shërbimeve mund të paraqiten duke plotësuar formular onlajn përmes platformës, nga data 15 Qershor deri në 30 Qershor 2020.

Në këtë mënyrë, të gjithë qytetarët që janë shfrytëzues të masës, shumë lehtë do të mund t’i shikojnë të gjitha kapacitetet e disponueshme për akomodim dhe të zgedhin se ku duan ta shfrytëzojnë vauçerin.

Vauçerët për turizëm mund të merren lehtë dhe pa shumë procedura dhe të printohen në këtë uebfaqe: www.kupidomasno.gov.mk, me shënim të NVAQ-it personal, kurse Ministria e Ekonomisë do ta dërgojë vauçerin në i-mejlin e qytetarëve, në atë i-mjel adresë që është paraqitur në DAP.

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).