vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Propozim – Raport për Vlerësimin strategjik të mjedisit jetësor për  Projektin urbanistik për destinime ekonomike dhe industriale për formimin e parcelës ndërtimore me destinim G2 – Industri e lehtë dhe jondotëse në Pk.nr.941/1, Pk.nr.941/3 dhe pjesë të Pk.nr.939 dhe Pk.nr.940/2 KK Morovisht në NJU12 (zona industriale) pjesë e bllokut 30 komuna e Strugës

Propozim

Inspektimi publik dhe konsultimi publik

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).