vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 40 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së tretë të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e jashtëzakonshme të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.02.2024, (E martë) me fillim në ora 10:00, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Në mbledhje do të punohet sipas

R E N D   T Ë    D I T Ë S

  1. Propozim – Aktvendim për konstatimin e ndërprerjes së mandatit të anëtarit të Këshillit të komunës së Strugës.
  2. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në komisionin për financa dhe buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal.
  3. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Komisionit për shënimin e festave dhe manifestimeve dhe ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve.
  4. Vendim për përcaktimin e mjeteve financiare për mbajtjen e turneut të  Gjimnazistëve – Struga 2024.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).