vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

L A J M Ë R I M
Për organizimin e THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR PROPOZIM PLAN
LIBRI 1
PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU TË QYTETIT TË STRUGËS PËR BLOKUN 8 NGA NJU 2 (PLANIK KOHOR 2023-2033), KOMUNA E STRUGËS

NJ O F T I M
Për organizimin e THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK, për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR PROPOZIM PLAN
LIBRI 1
PËRFSHIRJA PLANORE PËR PGJU TË QYTETIT TË STRUGËS PËR BLOKUN 8 NGA NJU 2 (PLANIK KOHOR 2023-2033), KOMUNA E STRUGËS

V E N D I M – T H I R R J E Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për Ndryshim dhe plotësim i planit gjeneral urbanistik i qytetit të Strugës për bllokun 8  NJU 2 (periudha kohore 2023-2033) dhe Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )PROCEDURË E BASHKUAR  PROPOZIM PLAN
LIBRI 2
Përfshirja planore për Planit detal urbanistik në NJU 2, pjesë e bllokut 8.1, komuna e Strugës (periudha planore 2023-2028 )

LIBRI 1

LIBRI 2

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).