vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

L A J M Ë R I M 
Për organizimin e THIRRJES SË PËRGJITHSHME PUBLIKE PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PUBLIK ME PREZANTIMIT PUBLIK
LIBRI 1
Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, për bllokun 7 NJU 1  periudha planore 2023-2033 PROPOZIM PLAN.

NJ O F T I M
Për organizimin e THIRRJES PUBLIKE TË PËRGJITHSHME PËR MBAJTJEN E DISKUTIMIT PROFESIONAL ME PREZANTIM PUBLIK
LIBRI 1
Ndryshimin dhe plotësimin e Planit gjeneral urbanistik për qytetin e Strugës, për bllokun 7 NJU 1  periudha planore 2023-2033 PROPOZIM PLAN

V E N D I M – T H I R R J E
Për realizimin e Prezantimit publik dhe Anketës publike për
LIBRI 2
Planit detal urbanistik në NJU 1 pjesë e bllokut 7 komuna e Strugës -periudha planore 2023-2028 PROPOZIM PLAN

LIBRI 1

LIBRI 2

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).