vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Të nderuar qytetarë,

Në bazë të nenit 47 paragrafi 1 të Ligjit për veprimtari hoteliere (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 62/2004, 89/2008, 115/2010, 53/2011, 141/2012, 164/2013, 187/2013, 166/2014, 199/2014, 129/2015, 192/2015, 39/2016, 53/2016, 71/2016), për dhënie të shërbimeve hoteliere – akomodim të turistëve, nga personat fizikë duhet të plotësohen kushtet minimale teknike dhe kushtet për kategorizim.
Kategorizimi i këtyre objekteve kryhet nga ana e Komisionit për kategorizim.
Për këtë arsye, Ju lajmërojmë se duhet të parashtroni KËRKESË PËR KATEGORIZIM deri te administrata e Komunës së Strugës. Pas pranimit të kërkesës nga ana Juaj, komisioni për kategorizim del në vendngjarje, përpilon procesverbal dhe në bazë të të dhënave sjell aktvendim për kategorizim.
Vlefshmëria e aktvendimit për kategorizim është 3 (tre) vjet dhe pas skadimit të afatit të vlefshmërisë duhet të parashtrohet kërkesë e re për kategorizim.
Ju lutemi që në afat sa më të shkurtër të paraqiteni në sportelin e administratës së komunës për të plotësuar kërkesë për kategorizim, ose ta shkarkoni formularin në mënyrë elektronike, ta plotësoni dhe ta dorëzoni në sportelin e komunës.
Për parashtrimin e kërkesave vlen orari i punës së administratës së komunës çdo ditë nga ora 08:00 deri 16:00.
Duke shpresuar në bashkëpunim pozitiv, paraprakisht Ju falemnderojmë.

Shkarkoni Kërkesën për kategorizim

Me respekt.
Komuna e Strugës

VËREJTJE: Dispozitat kundërvajtëse (gjobat) të përcaktuara me këtë ligji janë të larta. Respektoni ligjin!

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son