vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Vendim për realizimin e vlerësimit strategjik

1.Për Programi i planit për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A4- BANIM I PËRKOHSHËM në PK 1899/2 KK Mishleshovë – jzn VQ Pashinishtë në Komunën e Strugës,  të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës, është e nevojshme të realizohet vlerësim strategjik të ndikimit në mjedisin jetësor në pajtim me nenin 65 nga Ligji për mjedis jetësor.
2. Si organe të prekura nga implementimi i përpunimit të dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A4- BANIM I PËRKOHSHËM në PK 1899/2 KK Mishleshovë – jzn VQ Pashinishtë në Komunën e Strugës, të cilin e miraton Këshilli i komunës së Strugës,  përcaktohen subjektet  vijuese :
Vetëqeverisja lokale e komunës së Strugës, Ministria për mjedisin  jetësor dhe planifikim hapësinor, Ministria e bujqësisë, pylltarisë dhe administrimit të ujërave, Ministria e kulturës, Ministria e shëndetësisë, Ministria e ekonomisë, Ministria e punës dhe politikës sociale, Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Agjencia për rrugë shtetërore, EVN, Telekomunikacioni maqedonisë, Ministritë territoriale dhe njësitë e komunës së Strugës, Ndërmarrjet komunale, Organizatat joqeveritare, përfaqësuesit e sektorit ekonomik dhe sektorit të qytetarëve.
3. Për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A4- BANIM I PËRKOHSHËM në PK 1899/2 KK Mishleshovë – jzn VQ Pashinishtë në Komunën e Strugës, për të cilën përgjegjëse është  PLANERIS SHPKNJP KUMANOVË,  a  të cilën e miraton Këshilli i komunës së Strugës, e  miraton  Programi i planit për përpunimin e dokumentacionit të Planit urbanistik lokal me qëllim A4- BANIM I PËRKOHSHËM në PK 1899/2 KK Mishleshovë – jzn VQ Pashinishtë në Komunën e Strugës,  do të ketë ndikim në mjedisin jetësor.
4. Vëllimi i raportit për vlerësim strategjik duhet t’i përfshijë aspektet vijuese: Shëndetin e popullsisë dhe zhvillimin socioekonomik, mbrojtje dhe menaxhim me emisonet në ajër, ujë, truall, mbrojtje dhe përparimi i diversitetit biologjik, menaxhim me emisionet e mbeturinave të zhurmshme, mbrojtja dhe përparimi i pejsazhit, mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe materiale të mira, menaxhim me aksidente dhe dëmtime.
5. Vendimi së bashku me formularët për përcaktimin e nevojës nga realizimi i vlerësimit strategjik publikohet në web faqen e Komunës së Strugës në web faqen vijuese/dhe: www.struga.gov.mk.
6. Kundër këtij Vendimi parashtruesi mund të parashtrojë ankesë deri te Komisioni Shtetëror pë vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga mardhënia e punës së shkallës së dytë në afat prej 15 ditëve nga dita e publikimit të Vendimit në web faqe.

FORMULARI

Nr. 10-3267
19.07.2018
STRUGË

KOMUNA E STRUGËS
Kryetar i komunës,
Dr. Ramis Merko

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son