vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 13 (trembëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës 

     E konvokoj mbledhjen e 13 (trembëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 24.09.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

– Procesverbal nga seanca e 12 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 2. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019.
 3. Program vjetor të SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2018/2019.
 4. Program vjetor të SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2018/2019.
 5. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2018/2019.
 6. Program vjetor të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2018/2019.
 7. Program vjetor të SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2018/2019.
 8. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2018/2019.
 9. Program vjetor të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2018/2019.
 10. Program vjetor të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2018/2019.
 11. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2018/2019.
 12. Program vjetor të SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 13. Program vjetor të SHMK “ Dr.Ibrahim Temo” – Strugë për vitin shkollor 2018/2019,
 14. Raport vjetor për punën e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2017 – 2018,
 15. Program vjetor të EPÇKF “8 Marsi” për vitin 2018/2019,
 16. Korrigjim i gabimit të Vendimit për dhënien e pëlqimit për formimin e paraleleve me më pak se 24 nxënës dhe formimin e paraleleve të kombinuara në  SHFK “Murat Labunishti”-f.Labunisht për vitin shkollor 2018/2019
 17. Propozim – Iniciativë parashtruar nga NJU VIZION nga Ohri, për përpunimin e DPLU për formimin e parcelave ndërtimore për ndërtimin e objektit me qëllim A1, në pjesë nga PK nr. 2848/1 KK Strugë (lagj.Teferiç),
 18. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Muamer Rizvani, Rizvan Rizvani, Shenije Islami, Vasil Misa, Anton Misa, Kristina Misa nga Struga për përpunim të PDU për NJU-5 pjesë nga BU 17 KK Strugë – komuna e Strugës,
 19. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Rade Mitrevski nga Struga për përpunim të PDU për NJU-3 pjesë nga BU-10, përfshirja 1 KK Strugë – Komuna e Strugës,
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Irfan Memishoski, Abedin dhe Xhelal nga f.Llabunishtë,
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Jetnor Zylali nga f.Ladorisht,
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Syrija Lloga dhe Nexhat Lloga nga f.Livadhi,
 23. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Liman Limani nga Struga,
 24. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Nevzija Beqiroska nga f.Podgorcë,
 25. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Fuat Beluli nga Struga,
 26. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Sherbeta Ajdaroska nga f.Llabunishtë,
 27. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Mevmed Amitoski nga f.Borovec,
 28. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Abdulla Fejzulloski nga f.Llabunishtë.
 29. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit DDM “TREJD” nga Struga.
 30. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Irmit Istrefi nga f. Veleshtë.

Materialet e mbledhjes së 13-të

 

Nr. 08-3983/1
04.09.2018
STRUGË

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son