vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 45 ( dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 45 (dyzetë e pesë) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.09.2020  (E Martë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

 • Procesverbali I seancës së 44 të Këshillit të Komunës së Strugës.
 1. Propozim – Vendim Statutor për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 2. Rregullore për punën e Trupit Participativ nga sfera e urbanizmit .
 3. Plan vjetor për punësim të Komunës së Strugës për vitin 2021,
 4. Plan vjetor për punësim të “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë për vitin 2021,
 5. Plan vjetor për punësim të “EKO – Struga” – Strugë për vitin 2021,
 6. Plan vjetor për punësim në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë, për vitin 2021.
 7. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë, për vitin 2021,
 8. Plan vjetor për punësim në SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë, për vitin 2021,
 9. Plan vjetor për punësim në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë, për vitin 2021,
 10. Plan vjetor për punësim në SHFK “Murat Llabunishti” – f. Llabunishtë, për vitin 2021,
 11. Plan vjetor për punësim në SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë, për vitin 2021,
 12. Plan vjetor për punësim në SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh i Epërm, për vitin 2021,
 13. Plan vjetor për punësim në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f. Drasllajcë, për vitin 2021,
 14. Plan vjetor për punësim në SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë, për vitin 2021,
 15. Plan vjetor për punësim në SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorishtë, për vitin 2021,
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo ‘’-Strugë, për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Plan Akcionar për vitin shkollor 2020/2021 dhe Programe zhvillimore për shkollën 2020-2024 për SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.
 19. Plan vjetor për punësim në NPK “Higjiena” – f. Llabunishtë, për vitin 2020,
 20. Raport për punën e NP “Komunallno” – Struga kuartali i II/ 2020,
 21. Kërkesë nga Bashkësia Fetare Islame – Muftinia – f. Llabunishtë,
 22. Kërkesë financiare parashtruar nga personi Ariton Ismaili,
 23. Aktvendim për përcaktimin e komandantëve të njësive për mbrojtje dhe shpëtim në vendbanimet e Komunës Strugës.
 24. Vendim për Aktet e përgjithshme të cilat janë miratuar për përfshirjet planore të planeve urbanistike të cilat kanë pushuar së zbatuari me hyrjen në fuqi të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 163/13).
 25. Konkluzion për mësim me prezencë fizike prej klasës IV-IX në shkollat fillore.
 26. Konkluzion për mësim me prezencë fizike për shkollat e mesme.

Materialet e mbledhjes së 45-së

 • KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
  Kryetar,
  ResulKaba