vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 57

(pesëdhjetë e shtatë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 57 (pesëdhjetë e shtatë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.07.2021, (E Premte) me fillim në ora 08,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 55, të  Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës kuartali II/2021,
 2. Raport për punën e NP “EKO – STRUGA” – Strugë kuartali i II/2021,
 3. Propozim – Vendim për dhënie pëlqim të Planit për punësim të komunës së Strugës për vitin 2022,
 4. Propozim – Vendim për dhënie plëqim të Planit për punësim në SHFK “Goce Delçev”  – f. Jabllanicë për vitin 2022,
 5. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshimeve dhe plotësimeve të Statutit të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë.
 6. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për themelimin e Qendrsë për zhvillim të Rajonit planor jug – perëndimor.
 7. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e vendparkimeve publike për parkim zonal në territorin e komunës së Strugës.
 8. Propozim – Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit e tarrifës së çmimit  sipas zonave, për organizimin e pakimit zonal në qytetin e Strugës,
 9. Propozim – Mendim për miratimin e Poektit urbanistik me plan  për parcelizim, për PN 19.14 me destinim A4 – banimi i përkohshëm, sipas çertifikatës të PUJV për bllok 19 Vreshtat e Liqeinit në Komunën e Strugës.
 10. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Proektit urbanistik për destinim ekonomik dhe industrial për forimin e parcelës katastrale me destinim G2.1 – ndërtesë prej industri te lehtë industriale në pjesë të PK 1093/3  dhe pjesë të PK 1093/1 KK Misleshovë, Komuna e Strugës.
 11. Iniciativë e pranuar për ndryshim dhe plotësim të Planit detal urbanistik për pjesë të Bllokut 12 KK Strugës, Komuna e Strugës.
 12. Iniciativë e pranuar për punimin e  Planit detal urbanistik NJU – 2 pjesë nga blloku 8 Plani përfshirës ndërmjet rrugëve,  rrugës së re të projektuar 1-1, rrugës së re te projektuar 2-2, rrugës për këmbësorë dhe deri te kufiri I KP 158 dhe 155 KK Strugë Komuna e Strugë ,
 13. Kërkesë nga BV Nerez për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Nerez – Strugë,
 14. Kërkesë nga BV Llozhan për shfrytëzm të përkohshme të objketit në f. Llozhan – Strugë,
 15. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Alijesa Alushi,
 16. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Boçeski Francois,
 17. Propozim – Vendim për ndarjen e ndihmës financiare Entezan Vinca,
 18. Propozim për marrjen e borxhit të SHFK “Shën Kliment Ohridski” f. Drasllajcë.

Materialet e mbledhjes së 57-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son