vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

              Vërtetohet verifikimi i Propozim  për  miratimin  e  Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për zmadhimin e kapacitetit të objektit ekzistues me destinim G2.6 objekte të tjera të industrisë së lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me ndërtime për objekte për depo me destinim G4-, Vendshkakrim, Magazinë dhe depo në PK 2356/1, PK 2353, PK 2350/1 dhe PK 2349/1, KK Misleshovë.jashtë qytetit,, Komuna e Strugës punuar nga “PRO-INZHINIERING” – Tetovë, me nr.tek. 04-04/2020-2 nga muaji janar 2022

Propozim  për  miratimin  e  Programit projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për zmadhimin e kapacitetit të objektit ekzistues me destinim G2.6 objekte të tjera të industrisë së lehtë dhe jondotëse, evidentuar në fletëpronësi me nr.3550, me ndërtime për objekte për depo me destinim G4-, Vendshkakrim, Magazinë dhe depo në PK 2356/1, PK 2353, PK 2350/1 dhe PK 2349/1, KK Misleshovë.jashtë qytetit,, Komuna e Strugës, është parashtruar nëpërmjet sistemit informativ e-urbanizëm si numër procedure 34059  dhe numër arkivor 10-2230  të datës 08.06.2021

Vërtetim për verifikim

Programi projektues

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).