vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Këshilli i komunës i përbërë nga përfaqësues të qytetarëve është kompetent për:

 • aprovimin e statutit dhe dispozitave tjera të komunës,
 • aprovimin e buxhetit të komunës dhe llogarinë vjetore të komunës,
 • përcaktimin e lartësisë së burimeve të të ardhurave personale për fi nancim të komunës, në suazat e përcaktuara me ligj,
 • themelimin e shërbimeve publike, në suazat e kompetencave të komunës dhe bën mbikëqyrje mbi punën e tyre,
 • emërimin e anëtarëve të bordeve drejtuese të shërbimeve publike, që i themelon,
 • aprovimin e planeve për punë dhe planeve fi nanciare për fi nancimin e shërbimeve publike, që i ka themeluar komuna,
 • aprovimin e raportit për kryerjen e buxhetit dhe aprovimin e llogarisë vjetore të komunës,
 • vendos për dhënien e lejës për kryerje të veprimtarisë me interes publik, me rëndësi lokale në pajtim me ligj,
 • aprovomin e raportit për punë dhe llogarive vjetore të shërbimeve publikë, që i ka themeluar komuna,
 • vendosje për mënyrën e përdorimit të pronësisë së komunës,
 • vendosje për mënyrën e kryerjes së kontrollit financiar të buxhetit të komunës, në pajtim me ligj,
 • zgjedhje të personit, i cili udhëheq me njësinë lokale të Ministrisë për punë të brendshme, në pajtim me ligj,
 • shqyrtim dhe aprovim të raportit për siguri publike në territorin e komunës, të cilin e dorëzon deri te ministri për punë të brendshme dhe avokati popullor.
bahis Casino Siteleri Baymavi paykwik экскурсии из мармариса остров клеопатры Marmaris excursions dalaman airport transfers paykwik paykwik satın al paykwik al ucuz paykwik paykwik fiyatları Paykwik Nedir? paykwik bozum