vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Komisionit për çështje mandatare, zgjedhje dhe emërime

 1. Inaet Dani – kryetar,
 2. Elena Llazareska – anëtare,
 3. Valentina Pereska – anëtare,
 4. Kaim Dauti  – anëtar,
 5. Ilija Pejoski – anëtar,

Komisionit për financa dhe buxhet  dhe zhvillim ekonomik lokal

 1. Zaide Gjura – Kryetar,
 2. Borjanka Jovanoska – anëtare,
 3. Raif Mirseloski – anëtar,
 4. Edmond Vejseli – anëtar,
 5. Ilija Pejoski – anëtar.

Komisionit për urbanizëm

 1. Murat Shabani– Kryetar,
 2. Aco Gjuroski – anëtar,
 3. Emin Kupa – anëtar,
 4. Alen Dereban – anëtar,
 5. Ilija Pejoski – anëtar.

Komisionit për veprimtari shoqërore

 1. Elena Llazareska – Kryetare,
 2. Inaet Dani – anëtar,
 3. Alen Dereban – anëtar,
 4. Borjanka Jovanoska – anëtare,
 5. Kaim Dauti – anëtar.

Komisionit për veprimtari publike dhe komunale dhe mbrojtje të mjedisit jetësor

 1. Resul Kaba – Kryetar,
 2. Arbnor Musa – anëtar,
 3. Berat Kolonja – anëtar,
 4. Dejan Paunoski – anëtar,
 5. Raif Mirseloski – anëtar.

Komisionit për turizëm

 1. Nikolina Vellkoska Gligoroska – Kryetare,
 2. Ferzije Lleshi – anëtare,
 3. Arbnor Musa – anëtar,
 4. Berat Kolonja – anëtar,
 5. Valentina Pereska – anëtare.

Komisionit për vetëqeverisje vendore

 1. Ermis Kala – Kryetar,
 2. Dejan Paunoski – anëtar,
 3. Berat Kolonja – anëtar,
 4. Samir Juskoski – anëtar,
 5. Bashkim Karimanoski – anëtar.

Komisionit për bashkëpunim me OJQ

 1. Imer Imeri – Kryetar,
 2. Emina Memishoska Sherifoska – anëtare,
 3. Alen Dereban – anëtar,
 4. Aco Gjuroski – anëtar,
 5. Inaet Dani – anëtar.

Komisionit për avancimin e të drejtave të barabarta midis gjinive

 1. Valentina Pereska – Kryetare,
 2. Ferzije Lleshi – anëtare,
 3. Jasmina Canoska – anëtare,
 4. Elena Llazareska – anëtare,
 5. Emina Memishoska Sherifoska – anëtare.

Кomisionit Statutor –  juridik

 1. Resul Kaba – Kryetar,
 2. Murat Shabani – anëtar,
 3. Imer Imeri – anëtar,
 4. Alen Dereban – anëtar,
 5. Nikolina Vellkoska Gligoroska – anëtare.

Komisjonit për shënimin e festave dhe manifestimeve, ndarjen e çmimeve dhe mirënjohjeve

 1. Borjanka Jovanoska – Kryetare,
 2. Murat Shabani – anëtar,
 3. Arbnor Musa – anëtar,
 4. Ferzije Lleshi – anëtare,
 5. Valentina Pereska – anëtare.