vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), miratoj

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 9 (nëntë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 9 (nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 14.05.2018,   (E Hënë) me fillim në ora 10,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 8 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Рropozim – Raport për gjendjen e shtegut buzëliqenas përpiluar nga Sektori për mbikëqyrje inspektuese – Inspektorat.
 2. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për punë në sferën e zotërimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë në territorin e komunës së Strugës për vitin 2018.
 3. Propozim – Aktvendim për formimin e komisionit për marrëdhënie midis bashkësive.
 4. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për mbrojtje të konsumatorëve.
 5. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për preventivë dhe abuzimin e fëmijëve.
 6. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për shëndet publik.
 7. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit për të rinj.
 8. Propozim – Aktvendim për formimin e Këshillit komunal për sigurim të komunikacionit rrugor – Strugë.
 9. Propozim – Aktvendim për emërimin e Këshillit drejtues të NP “Eko – Struga” – Strugë.
 10. Propozim – Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I 2018,
 11. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë kuartali IV/2017.
 12. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2017.
 13. Plan vjetor për punësim të NP “Komunallno” – Strugë për vitin 2019.
 14. Plan vjetor për punësim të NPK “Higjiena” – Llabunishtë për vitin 2019.
 15. Propozim – Vendim për përcaktimin e tarifës tregtare për furnizimin e prodhimeve bujqësore në treg.
 16. Propozim për ndryshim të kontratës për partner privat – publik.
 17. Diskutim për moszbatimin e Konkluzionit miratuar nga Këshilli i komunës së Strugës nga ana e NPN “Proakva” – Strugë, me propozim masa.
 18. Diskutim për shpërndarjen e personave që kërkojnë lëmoshë në territorin e Komunës së Strugës me Propozim plan.
 19. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë të personit Pajazit Qazimoski nga f. Oktis.
 20. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit NP “Komunallno” – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit  Mentor Ismajloski nga f. Podgorcë.
 22. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për  harmonizimin  e dedikimit  të planit, në  kërkesë  të  personit Artan Bojku nga Struga.

 

Nr. 08-2108/1

02.05.2018

STRUGË

Materialet e mbledhjes  së 9-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetari këshillit,

Resul Kaba

 

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son