vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M
Për konvokimin e mbledhjes së 11 (njëmbëdhjetë)  të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 11 (njëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 10.07.2018,   (E  martë) me fillim në ora 9,oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

     – Procesverbal nga seanca e 9 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.
– Procesverbal nga seanca e 10 – të e Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për përcaktimin e tarifës për mënjanimin dhe ruajtjen e automjeteve të parkuara në mënyrë të parregullt në qytetin e Strugës.
 2. Vendim për emërimin e anëtarëve në këshillin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo – financiare të NP “Eko  Struga” – Strugë,
 3. Raport kuartal për punën e NP “Komunallno” – Strugë, kuartali i I /2018,
 4. Vendim për autorizimin e U.D Drejtorit të NP “Komunallno” – Strugë,
 5. Vendim për vazhdimin e orarit të punës të objekteve hotelerike,
 6. Vendim për miratimin e Programit për ndërtim të fushave sportive të hapura dhe të mbuluara për qëllime të shumëfishta në PK. nr. 2686/2 KK Strugë – Komuna  e Strugës.
 7. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Adem Ibushoski nga f. Oktis, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 12 – Komuna e Strugës.
 8. Propozim – Iniciativë parashtruar nga Erqan Spaho dhe Nagip Spaho nga Struga, për përpunimin e PDU për NJU 4 pjesë nga Blloku 15 – Komuna e Strugës.
 9. Propozim – Vendim për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit të planit, në kërkesë të personit Bogolub Poposki nga Struga.
 10. Korrigjim i gabimit të Vendimit për përcaktimin e nevojës për miratimin e dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e dedikimit, në kërkesë të personit Gligor Ballkoski nga Struga.
 11. Vendim për ndryshim të Vendimit për realizimin e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2018
 12. Marrëveshje për eksproprijim.
 13. Raport për realizimin e Programit për rrugë dhe rrugica lokale të komunës së Strugës për vitin 2017.

Nr. 08 – 2969/1
03.07. 2018 гoд.
STRUGË

Materialet e  mbledhjes  së 11-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetari këshillit,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son