vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Repbulikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 3

( tretë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 3 ( tretë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën15.11.2021, (EHënë) me fillim në ora 10:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

  1. Raport kuartal i Buxhetit të komunës së Strugës për kuartalin e III/ 2021.
  2. Rebalanc  i Buxhetit të komunës së Strugës.
  3. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2022.
  4. Propozim–Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale për vitin 2021/2022.
  5. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit të Këshillit drejtues në NP “Ujësjellës dhe kanalizim”- Strugë.
  6. Propozim – Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarit në Këshillin shkollor të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialet e Mbledhjes

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).