vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

AKTVENDIM Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

      Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 44 ( dyzetë e katërt )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 44 (dyzetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  31.08.2020 (e Hënë), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

Procesverbali i seancës së 42 të Këshillit të Komunës së Strugës.

-Procesverbali i seancës së 43 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin 2019,
 2. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f. Oktis për vitin 2019,
 3. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2019,
 4. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2019,
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f. Dollogozhdë për vitin 2019,
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Podgorcë për vitin 2019,
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f. Jabllanicë për vitin 2019,
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f. Tatesh për vitin 2019,
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f. Veleshtë për vitin 2019,
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f. Ladorisht për vitin 2019,
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2019,
 12. Llogaria vjetore e SHMK “Dr Ibrahim Temo” – Strugë për vitin 2019,
 13. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2019,
 14. Llogaria vjetore e EPKÇF 8 Marsi – Strugë për vitin 2019,
 15. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 16. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 17. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 18. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 19. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 20. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 21. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 22. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 23. Vendim për përcaktimin e paraleleve   me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 24. Vendim për përcaktimin e paraleleve  me numër më të vogël të nxënësve dhe paraleleve të kombinuara në SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 25. Vendim për përcaktimin e paraleleve me numër më të vogël të nxënësve në SHFK “Goce Dellçev” – f.Podrgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 26. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 27. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 28. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin shkollor 2020/2021.
 29. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin shkollor 2020/2021.
 30. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin shkollor 2020/2021.
 31. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Bashkimi – f.Oktis për vitin shkollor 2020/2021.
 32. Program vjetor dhe Program për ekskursione të  SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin shkollor 2020/2021.
 33. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Goce Dellçev”–f.Jabllanicë për vitin shkollor 2020/2021.
 34. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i Epërm për vitin shkollor 2020/2021.
 35. Program vjetor dhe Program për ekskursione të SHFK “Murat Llabunishti” – f.Llabunishtë për vitin shkollor 2020/2021.
 36. Program vjetor dhe Program për ekskurzione të SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin shkollor 2020/2021.
 37.  Raport për punën e NP “Oktisi” – f. Oktis kuartali i II/ 2020,
 38. Raport për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – Strugë, kuartali i I/ 2020,
 39. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Niko Nestor ‘’-Strugë.
 40. Plan vjetor për punësim në SHMK ,,Dr.Ibrahim Temo  ‘’-Strugë.
 41. Raport për realizimin e Programit për rregullim të tokës ndërtimore në komunën e Strugës për vitin 2019
 42. Iniciativë për ndryshim dhe plotësim të Statutit të komunës së Strugës.
 43. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të dokumentacionit planor urbanistik për harmonizimin e qëllimit parashtruar nga personi Rahmani Fitni në KK F.Tatesh i poshtëm
 44. Vendim për përcaktimin e nevojës së miratimit të zgjerimit të planit urbanistik të parashtruar nga personi Mujedin Koxhaxhiku në  КК. f.Veleshtë.
 45. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi  Stefanoska Tanja.
 46. Kërkesë për ndihmë financiare parashtruar nga  personi Nazif Maksutoski.
 47. Kërkesë për ndihmë financiare për Turneu i Hendbollit  Struga 2020.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba

Materialet e mbledhjes së 44-të

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

Njoftim për qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës

Njoftohen qytetarët dhe bletarët e Komunës së Strugës se në territorin e Komunës së Strugës më datë 30.07.2020 (e enjte) do të kryhet spërkitje nga toka (teristike) për shfarosjen e mushkonjave, dhe trajtim largicid në zona të caktuara.

Spërkitja do të kryhet nga ora 20:00 e deri në orën 06:00 (të mëngjesit) me aparaturë të posaçme UV për spërkitje të ftohtë.

Dezinsektimi do të kryhet në të gjithë vendbaniminet në regjionin e Komunës së Strugës.

I lusim bletarët te marrin masat e nevojshme për mbrojtjen e bletëve. Në rast se ka ndryshime moti (shi, erë) atëherë dezinsektimi do të shtyhet dhe do të kryhet në ditët e ardhshme.

Zyra për marëdhënie me publikun
Komuna e Strugës

goldenbahis

restbet

ngsbahis

pashabahis

asyabahis

betmatik

supertotobet

piabet

nakitbahis

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 43 ( dyzetë e tre )  të Këshillit të Komunës së Strugës

    E konvokoj mbledhjen e 43 ( dyzetë e tre) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.07.2020 (e merkur), me fillim në ora 10,oo,. Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

     Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

1. Propozim – Vendim për themelim të Shkollës fillore komunale të muzikës.

2.Aktvendim për formim të komisionit për përgatitje për fillim me punë të shkollës fillore komunale të muzikës.

3.Propozim-Vendim për përcaktim të rajoneve  në  të cilët  regjistrohen nxënës në shkollat fillore të komunës së Strugës.

4.Propozim-Vendim për përcaktim të prioritetit për projektin –Përpunim i dokumentacionit teknik për  zëvendësim të azbestit – rrjeti i furnizimit me ujë të çimentos për qytetin e Strugës.

5.Kërkesë për ndërtim të deponisë së përkohshme për mbetjet komunale të NP,,Oktisi’’-Oktis.

6.Raport për punën e Njësisë për bashkëpunim me bashkësitë lokale dhe, mbrojtje dhe shpëtim të komunës së Strugës për vitin 2019,

7. Raport kuartal të Buxhetit të komunës së Strugës, kuartali II/2020,

8. Raport kuartal për punën e NP ,,Higjiena’’-Labunisht ,kuartali I/2020.

 9. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e transportit linjor komunal të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

10. Vendim për ndryshim të Vendimit për kryerjen e auto – taksi transportit të udhëtarëve në territorin e komunës së Strugës.

11. Raport për realizimin e Programit për mbrojtjen e mjedisit jetësor për vitin 2019.

12. Raport për realizimin e Programit për propagandë të  përgjithshme turistike për vitin 2019.

13. Raport për realizimin e Programit për zhvillim lokal ekonomik për vitin 2019.

14. Raport për realizmin e Programit për barazi gjinore për vitin 2019.

15. Raport për realizimin e Programit për shënimin e ngjarjeve të rëndësishme  dhe personaliteteve nga e kaluara jonë kulturore për vitin 2019.

16. Raport për realizimin e Programit për ndërtimin e sinjalizimit të komunikacionit në Komunën e Strugës për vitin 2019.

17. Program për ndryshim të Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e komunës së Strugës për vitin 2020,

18. Program për plotësimin e Programit për menaxhim me tokën ndërtimore të komunës së Strugës për vitin 2020.

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,  Resul Kaba


Materialet e mbledhjes së 43-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 42 ( dyzetë e dy )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 42 ( dyzetë e dy) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën  30.06.2020 (e martë), me fillim në ora 12,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 41 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për përcaktimin e pagesës së taksës komunale.
 2. Tarifor për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për shfrytëzimin e objekteve për sport në territorin e komunës së Strugës.
 3. Propozim–Vendim për ndërprerje të përkohshme për miratimin dhe realizimin e planeve urbanistike dhe procedurave për përcaktimin e statusit juridik të objekteve të ndërtuara joligjore.
 4. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim formimin e parcelës për ndërtim për pk. nr. 584/3 dhe pjesë të pk. nr. 578/3 KK Radozhdë me qëllim A4 – KK Radozhdë – Komuna e Strugës.
 5. Iniciativë e pranuar për përpunimin e Projektit Urbanistik jashtë vendbanimit me dedikim A4 – banim i përkohshëm për pk. nr. 193 KK – Frëngovë j.q. – Komuna e Strugës.
 6. Iniciativë e pranuar për përpunimin dhe plotësimin e Planit Detal Urbanistik NJU – 11, pjesë nga Blloku 1, përfshirja 3,4 dhe 5 – Komuna e Strugës.
 7. Program për punën e NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, për vitin 2020.
 8. Raport kuartal të NP “Ujësjellës dhe Kanalizim” – f. Dollogozhd, kuartali IV/2019.
 9. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës – kuartali i I/ 2020,
 10. Raport kuartal të NP “Oktisi” – f. Oktis, kuartali I/2020.
 11. Raport kuartal të NP “Komunallno” – Strugë, kuartali IV/2019.
 12. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Myftinisë – Strugë.
 13. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Llabunishtë.
 14. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Xhamisë në f. Dollogozhd.
 15. Vendim për lirim nga kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore për Objekt në pronësi të Kishës Shën Gjorgji – Strugë.
 16. Vendim për Shkollën e Muzikës.

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 42-të

A K T V E N D I M   Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme,  (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                                         

A K T V E N D I M

 

Për konvokimin e mbledhjes së 41 ( dyzetë e një )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 41 ( dyzetë e një ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 30.05.2020 (Të Shtunën), me fillim në ora 15,oo,. Nëpermjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

Procesverbali  i seanceës së 40 të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Statuti i NP Ujësjellës dhe Kanalizim Strugë.
 2. Plani vjetor për punësime në NP Ujesjelles dhe Kanalizim Strugë për vitin 2020.
 3. Plotesimi i planit vjetor për punësime në NP Komunalno Strugë, për vitin 2020.
 4. Raporti për punën e Sektorit për mbikqyrje inspektoriale në Komunën e Strugës, për vitin 2019.
 5. Propozim Vendim për dhënien në përdorim të objektit me interes public me rëndësi locale – fushë sporti për klub professional sportiv që luan futboll në ligen e parë

 

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,  ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 41-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

 

                            A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 40 ( dyzetë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 40 ( dyzetë ) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 30.04.2020, (E enjte) me fillim në ora 10,oo, – Përmes lidhjes video – telefonike online.

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

 

– Procesverbal nga seanca e 39-të e Këshillit të komunës së Strugës,

 1. Raport për realizimin e Programit për punën e Këshillit të komunës së Strugës për vitin 2019,
 2. Raport për realizimin e Programit për aktivitetet e Komunës së Strugës në sferën e Mbrojtjes sociale për nevojat e qytetarëve të Komunës së Strugës për vitin 2019,
 3. Raport për realizimin e Programit për realizimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet ngjitëse të komunës së Strugës për vitin 2019,
 4. Kalendari buxhetor për komunën e Strugës për vitin 2021.
 5. Vendim për përcaktimin e lartësisë së kompensimit të Komisionit për urbanizam.
 6. Iniciativë nga Komuna e Strugës për ndryshim të PDU për pjesë nga NJU – 11 bllok 2.
 7. Iniciativë për përpunimin e PDLU me dedikim G2 – Industri e lehtë në pjesë nga pk. 2989/3, 2829/27, 2829/26, 2829/28 dhe pjesë nga 2830/1 KK – Strugë vq. Popovo Bllato – Komuna e Strugës, parashtruar nga Mersim Pollozhani, Shpëtim Pollozhani, Bashkim Pollozhani, Gëzime Qoku dhe Shukri Dudushi.
KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËSKryetar,

ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 40-të

A K T V E N D I M Për konvokimin e mbledhjes së 39 (tridhjetë e nëntë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

        Në bazë të nenit 39, paragrafi 2 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“ G. Zyrtare e RM” nr. 5/02), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 39 (tridhjetë e nëntë )  të Këshillit të Komunës së Strugës

 

 

E konvokoj mbledhjen e 39 (tridhjetë e nëntë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 13.03.2020, (E premte) me fillim në ora 13:oo, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

 

Mbledhja do të punojë, sipas

 

 

R E N D I T   T Ë    D I T Ë S

 

1. Llogaria vjetore e Buxhetit të komunës së Strugës për vitin 2019.

 

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS

Kryetar,

ResulKaba

 

Materialet e mbledhjes së 39-të

Komuna e Strugës nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve

Dje, Kryetari I Komunës së Strugës, z.Ramis Merko nënshkroi memorandum për bashkëpunim me ministrin e Transportit dhe Lidhjeve z.Goran Sugareski, për të siguruar mjetet për ndërtimin dhe riparimin e rrugëve lokale si dhe infrastrukturës tjetër rrugore.
bahis siteleri

Projekti do të finansohet me mjete nga Banka Botërore, ku 70 milionë euro do tu ndahen rreth 80 komunave në bazë të projekteve dhe nevojave të komunave.

Komuna e Strugës arriti të siguroj rreth 1.1 milionë euro për financimin e projekteve komunale gjegjësisht për riparim dhe ndërtim të infrastrukturës rrugore lokale, për periudhën 2020-2024.

Zyra për marrëdhënie me publikun,
Komuna e Strugës

SHPALLJE

Komuna e Strugës  në kuadër të kërkesës, “Struga – destinacioni juaj turistik” përgaditi Listë për verifikim të Planit për menaxhim me ambientin jetësor për projektin “Struga – destinacioni juaj turistik” me qëllim që në kohë të identifikohen dhe vlerësohen ndikimet potenciale ndaj ambientit jetësor të aktiviteteve të projektit për për rikonstruksion dhe zgjërim të trotuarëve ekzistues dhe  ndërtimin e shtegut për këmbësorë dhe biçikleta, në mjedisin jetësor.

Plani përmban edhe masa për parandalim, minimizim dhe lehtësim të ndikimeve të mundshme negative nga realizimi i aktiviteteve të parapara të projektit.

 Seanca dëgjimore publike për Planin e Menaxhimit të Mjedisit Jetesor do të mbahet në ambientet e Komunës së Strugës më 11.02.2020 ne ora 12, duke ftuar të gjithë palët e interesuara të marrin një pjesë aktive në realizimin e këtyre aktiviteteve.

 

Shkarko materialet e nevojshme per aplikim

THIRRJE PUBLIKE për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 16 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) dhe nenit 74 paragrafi 3 nga Statuti i Komunës së Strugës (“Informatori zyrtar i Komunës së Strugës” nr.17/02, 30/03 ), kurse në lidhje me nenin 6 të Vendimit për përcaktimin e procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës, për organizatat nga sfera e sportit, kulturës,mbrojtjes sociale dhe sektorit joqeveritar nr. 07 – 1842/9 të datës 20.06.2012, Kryetari i Komunës së Strugës, publikon:

 

 THIRRJE PUBLIKE

për shpërndarjen e mjeteve financiare për klubet  sportive, organizatat qytetare nga sfera e kulturës dhe organizatat qytetare dhe fondacionet

 

Qëllimi i këtij konkursi është që ta përforcojë dhe përparojë bashkëpunimin e Komunës me organizatat qytetare, klubet sportive si dhe me organizatat nga sfera e kulturës nëpërmjet vendosjes së relacioneve të partnerit dhe të nxitet zgjidhja e problemeve lokale nëpërmjet kyçjes më të madhe të qytetarëve dhe organizatave të qytetarëve.

Të drejtë për pjesmarrje në këtë konkurs kanë klubet sportive dhe shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet e regjistruara në territorin e Komunës së Strugës sipas Ligjit për shoqatat dhe fondacionet e qytetarëve.

 

 1. Thirrje për shpërndarje të mjeteve financiare për organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës .

 

Organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës aplikojnë për të fituar mjete financiare nga Buxheti i Komunës së Strugës me dorëzimin e programit të tyre vjetore.

Kushtet e përgjithshme të cilat duhet t’i plotësojnë organizatat janë:

 • Të jenë të regjistruara në pajtim me ligjin, gjegjësisht të kenë aktvendim për regjistrim.
 • Të jenë aktiv në territorin e Komunës së Strugës,
 • Realizimi i programeve dhe veprimi i tyre të jenë në kornizat e Kushtetutës dhe Ligjeve të Republikës së Maqedonisë.

Kriteret e veçanta për pjesëmarrje në thirrjen publike, të cilat duhet  t’i plotësojnë organizatat nga sfera e sportit/klubeve të sportit janë:

 • Ta nxisin dhe ta përparojnë sportin adekuat.
 • Të dorëzojnë program vjetor të aktiviteteve dhe i njëjti të jetë i realizuar.
 • Të organizojnë dhe të zbatojnë sistem të ndeshjeve.
 • Të kujdesen për avancim të punës profesionale dhe përsosje të kuadrove profesionale
 • Të kujdesen për avansimin e të rinjëve
 • Të mos bëjnë organizim dhe veprim politik e fetar.
 • Klubet sportive të kenë aktvendim nga Agjencioni për të rinj dhe sport të RM-së për kryerjen e veprimtarisë së sportit.

 

Kriteret e veçanta për pjesëmarrje në  thirrjen publike, të cilat duhet t’i plotësojnë organizatat nga sfera e kulturës janë:

 • Të kenë program për punë me aktivitete të rëndësishme dhe prioritare.
 • Të kyçen dhe të përmbajnë manifestimet dhe aktivitetet e organizuara nga ana e Komunës së Strugës,
 • Me punën e tyre të kontribuojnë në promovimin e kulturës dhe vlerave kulturore të Komunës së Strugës.

Gjatë parashtrimit  të kërkesës për shpërndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës , organizatat nga sfera e sportit dhe organizatat nga sfera e kulturës duhet të parashtrojnë:

 • Program vjetor për punë për vitin 2019
 • Kërkesë për ndarjen e mjeteve financiare e cila duhet të jetë e nënshkruar dhe vërtetuar me vulë nga ana e personit të autorizuar të organizatës. Kërkesa duhet t’i përmbajë të dhënat themelore të organizatës (Emrin e plotë të organizatës, selinë, numrin tatimor dhe numrin amë, xhirollogarinë)
 • Kopje nga aktvendimi  për regjistrim,
 • Kopje nga statuti i organizatës

Kërkesa duhet të parashtrohet  në arkivin e Komunës së Strugës në kovertë të verifikuar. Në kovertë duhet të qëndrojë shenjë “Për  thirrjen publike për ndarje të mjeteve financiare organatatizata nga sfera e sportit dhe kulturës” dhe “Mos e hap!” kërkesat e pakompletuara ose kërkesat e shkruara me dorëshkrim nuk do të merren parasysh.

Afati i parashtrimit të kërkesave për ndarje të mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës është 10 ditë pas publikimit të thirrjes publike.

 1. Thirrje për ndarjen e mjeteve financiare të parapara për financimin e aktiviteteve, shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve.

 Organizatat qytetare parashtrojnë aplikacione të proekteve në fletëparaqitjen e dhenë e cila është pjesë e kësaj thirrjeje publike.

Sferat prioritare për financimin e projekteve të kësaj thirrjeje publike janë:

 • Arsimi
 • Të rinjtë
 • Mbrojtja sociale
 • Turizmi
 • Zhvillimi dhe bashkpunimi i marrëdhënieve ndëretnike
 • Mbrojtja e mjedisit jetësor si dhe mbrojtja e kafshëve

Kriteret themelore të organizatave të cilët duhet t’i plotësojnë shoqatat :

 • Të jenë të regjistruar sipas Ligjit për shoqatat e qytetarëve dhe të fondacioneve me seli në Komunën e Strugës.
 • Të mos u jetë shqiptuar masë për Ndalesë për kryerjen e veprimtarisë
 • Të kenë dorëzuar raport për shfrytëzimin e mjeteve nga buxheti i Komunës së Strugës për vitin paraprak (nëse kanë shfrytëzuar mjete).

Përveç formularit për paraqitje, formulari për buxhet dhe korrniza kohore (të parashtruara në shtojcë të thirrjes publike) të cilët duhet të jenë të nënshkruar dhe vërtetuar  me vulë nga ana e personit të autorizuar të shoqatës ose fondacionit, shoqatat duhet t’i dorëzojnë edhe shtojcat  në vijim:

 • Fotokopje nga aktvendimi për regjistrim
 • Fotokopje nga Statuti i shoqatës
 • aktivitetet e realizuara në vitin e kaluar

Evaluimi i përzgjedhjes së aplikimeve të arritura do ta kryej komisioni për evaluim sipas kritereve të dhëna në Tabelën 1.

 

Kriteret Vlera e pikëve
1.Profesionalizmi, përvoja dhe kompetencat e aplikuesit në realizimin e aktivitetit të projektit 25
2. Kontributi i projektit në realizimin e qëllimeve strategjike të komunës 20
3. Harmonizim me kompetencaz e komunës 20
4. Buxheti real  dhe arsyetimi i shpenzimeve 20
5. Përqindja e pjesëmarrjes së aplikuesit në buxhetin projektues 10
6. Përfshirja e institucioneve tjera komunale, organizatave qytetare ose qytetarë 5

Tabela 1

 

Pjesmarrja mund të jetë e shprehur në mjete financiare, pajisje, forca punuese  ose në lloj tjetër  i të ardhurave

Shoqatat e qytetarëve dhe fondacionet mund të parashtrojnë vetëm një fletëparaqitje  për përkrahje financiare të projektit.

Aktivitetet e projekteve  të zgjedhura duhet të realizohen deri më  31.12.2019.

Afati  i parashtrimit të kërkesës për ndarje të mjeteve nga buxheti  i Komunës së Strugës është 10 ditë pas publikimit të shpalljes publike.

Fletëparaqitjet duhet të parashtrohen në formularin e përshkruar për paraqitje në arkivin komunal.  Në kovertë duhet të qëndrojë shenjë “Për  thirrjen publike për ndarje të mjeteve financiare dedikuar për financimin e aktiviteteve projektuese të shoqatave të qytetarëve dhe fondacioneve” dhe “Mos e hap!” aplikacione të pakompletuara, aplikacione të cilat nuk janë parashtruar në formularët e përshkruar për paraqitje ose aplikacione të  shkruara me dorëshkrim nuk do të merren parasysh. Shtojcat e dorëzuara nuk kthehen.

Organizatat  të cilët do të jenë fitues të mjeteve do të njoftohen në veçanti kurse  lista e të gjithë organizatave që do të zgjidhen për financim do të shpallet në Web faqen e Komunës së Strugës.

 

Kriteret për Realizimin e projektit dhe shfrytëzimi i grantit:

 • Organizata duhet ta realizojë projektin në afatin kohor të paraparë theksuar për aplikacionin e projektit, të gjitha shpenzimet të cilat bëhen pas përfundimit të afatit për realizim  nuk do të merren parasysh.
 • Mjetet e miratura bartësi duhet  t’i shfrytëzojë në pajtim me Kushtetutën dhe Ligjet e  Republikës së   Maqedonisë dhe  nuk guxon të realizojë  përfitim  gjatë realizimit të aktiviteteve.
 • Organizata obligohet mjetet e ndara financiare t’i shfrytëzojë në tërësi për qëllimin për të cilin ndahen, kurse në rast të ndërprerjes së nevojës ose kushteve për shfrytëzim të mjeteve, organizata obligohet menjëherë t’ia kthej Komunës.
 • Organizata ka për obligim që në të gjitha materialet e tyre të shtypura dhe publike lidhur me projektin i cili është lëndë financimi , të theksojë se është i mbështetur nga Komuna . Në materialet e shtypura ose ne web faqen  në   vend të dukshëm duhet të jenë shtypur  materialet e shtypura.
 • Komuna e mban të drejtën për kryerje të kontrollit për mënyrat e shfrytëzimit të mjeteve të ndara financiare përmes kontrollit të dokumenteve dhe mënyrën e realizimit të aktiviteteve në selinë e bartësit ose në vendin e realizimit të aktiviteteve, si dhe përmes kërkesës së informatave plotësuese dhe sqarimit të raporteve.
 • Nëse gjatë kontrollit përcaktohen keqpërdorime gjatë harxhimit të mjeteve të ndara financiare, Komuna e Strugës do të parashtrojë procedurë adekuate pranë institucioneve kompentente dhe do të kërkojë të kthehet në tërësi shuma e ndarë.
 • Në rast të keqpërdorimit të mjeteve të ndara financiare ose shfrytëzimit të tyre në kudërshtim me qëllimin, organizata humb të drejtën që në të ardhmen të aplikojë në shpalljet e publikuara nga ana e Komunës së Strugës.
 • Shumën e pashfrytëzuar bartësi është i obliguar ta kthejë në Komunën e Strugës.

 

Financimi dhe njoftim narativ për realizimin e projektit

Bartësi pas përfundimit të projektit obligohet Komunës t’i dorëzojë raport të tërësishëm përfundimtar (financiar dhe narativ) më së voni 15 ditë pas përfundimit të aktiviteteve theksuar në kontratën për financim.

Organizatat obligohen raportin narativ dhe financiar ta dorëzojnë në formë të përshkruar përkatëse.

 • Ndaj raportit narativ parashtrohen anekse përcjellëse si fotografi, mbishkrime mediatike, materiale në formë të shkruar, listë për prezencë dhe ngj.
 • Ndaj raportit financiar duhet të parashtrohen kopje nga të gjitha faturat, llogari për shpenzimet, urdhëresa për pagesë dhe çertifikata nga llogaria dedikuar për këtë projekt

Komuna e mban të drejtën të kërkojë dorëzim të raporteve më të shpeshta plotësuese financiare si dhe të  kryejë vizitë të paparaqitur të organizatës dhe të kryejë kontroll në dokumentacionin projektues gjatë kohës së periudhës së implementimit  të projektit, theksuar në kontratën për financim.

Shkarko materialet e nevojshme per aplikim   

KOMUNA E STRUGËS

Kryetar i komunës,

Dr. Ramis Merko

 

Balikesir escort Aydin escort Muğla escort Kahramanmaraş escort Yozgat escort Giresun escort Didim escort Çorum escort Erzurum escort Zonguldak escort Sivas escort Düzce escort Tokat escort Osmaniye escort Kutahya escort Mardin escort Fethiye escort Ordu escort Alanya escort Pendik escort Sarıyer escort Edremit escort Sinop mutlu son

bahis Casino Siteleri Baymavi paykwik экскурсии из мармариса остров клеопатры Marmaris excursions dalaman airport transfers paykwik paykwik satın al paykwik al ucuz paykwik paykwik fiyatları Paykwik Nedir? paykwik bozum