vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Projekt urbanistik me plan për parcelizim për parcelat ndërtimore PN_ 3.23, PN_ 3.24, PN_ 3.25, PN_ 3.26 dhe PN_ 3.29 në PDU NJU 7 pjesë e bllokut 20  1,2,3,4  dhe pjesë e bllokut 21 1,2,3,4,5 Pjesë nga KP 1879/69, 1841/4, 1841/5, 1879/147, 1879/148, 1879/149, 1879/311 dhe pjesë ngaa KP1879/501, KK Misleshovë me qëllim SHB- Shtëpi banimi (A1-Shtëpi për banim ) Komuna e Strugës ,te dorëzuar nga të SHPSHP “POLLOGPROEKT-PRO” SHPK Gostivar me nr.ark.38/21 nga Korrik 2022.

VËRTETIM PËR MIRATIM

Projekt urbanistik

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).