vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 19 (nëntëmbëdhjetë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 26.01.2023, (E enjte) me fillim në ora 13:00, në sallën e madhe të Këshillit të komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

–  Procesverbal nga seanca e shtatëmbëdhjetë e Këshillit të komunës së Strugës.

  1. Raport kuartal për punën e Komunës së Strugës për kuartalin e katërt 2022
  2. Propozim – Kalendari buxhetor i Komunës së Strugës për vitin 2024
  3. Raport kuartal për punën e kuartalit të katërt 01.10-31.12.2022 të NP “Eko Struga” Strugë.
  4. Propozim – Vendim për pëlqim të Ndryshim dhe plotësimit të Statutit të NP “Eko Struga” – Strugë.
  5. Iniciativë për përpunimin e PDU për përfshirjen e planit nga NJU 11, pjesë e BU 4 në KK Strugë dhe KK Misleshovë, komuna e Strugës.
  6. Kërkesë për ndihmë financiare nga Zamira Lloga.
  7. Kërkesë për ndihmë financiare nga Neriman Baftijari.
  8. Kërkesë për ndihmë financiare nga Ruzhica Kostovska.
  9. Propozim – Vendim për për përcaktim të vlerës së pikës për llogaritje të rrogave për nëpunësit shtetëror në Komunën e Strugës për vitin 2023

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

Shkarko materialin e mbledhjes së 19-të

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).