vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vërtetohet verifikimi i Programit projektues për hartimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik  me destinim E-1.13 elektrana sipërfaqësore solare dhe fotovoltaike (panele me fot-tension për prodhimin e energjisë elektrike të cilat ndërtohen në tokë) me fuqi prej 1MW dhe tension të mesëm 10(20)KW kabëll nëntoksor prej 123m në Pk.nr.187, Pk.nr.188, Pk.nr.189, Pk.nr.190/2 dhe pjesë e Pk.nr.1549 KK Vranisht – jashtë qytetit komuna e Strugës, me nr.tek.6/24-У e punuar nga “ZUM PROEKT” shpk Shkup.

Programit projektues
Vërtetim për verifikim

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).