vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 34 (tridhjetë e katërt) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 34 (tridhjetë e katërt) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 01.04.2024, (E hënë) me fillim në ora 10:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës:

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

 1. Kërkesë për miratimin e Vendimit të objektit të paligjshëm në PK. nr. 106/3 KK Veleshtë jashtë r.n.
 2. Kërkesë për miratimin e Vendimit  të objektit të paligjshëm në PK. nr. 205 KK Frëngovë jashtë r.n.
 3. Kërkesë për miratimin e Vendimit të objektit të paligjshëm në PK. nr. 2730/4 KK Misleshovë jashtë r.n.
 4. Llogaria vjetore e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për vitin 2023.
 5. Llogaria vjetore e SHFK “Ashim Agushi” – f.Ladorisht për vitin 2023.
 6. Llogaria vjetore e SHFK “Vëllezërit Milladinovci” –  Strugë për vitin 2023.
 7. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f.Jabllanicë për vitin 2023.
 8. Llogaria vjetore e SHFK “Goce Dellçev” – f.Podgorcë për vitin 2023.
 9. Llogaria vjetore e SHFK “Bashkimi” – f.Oktis për vitin 2023.
 10. Llogaria vjetore e SHFK “Zini Hani” – f.Veleshtë për vitin 2023.
 11. Llogaria vjetore e SHFK “Josip Broz Tito” – Strugë për vitin 2023.
 12. Llogaria vjetore e Shkollës fillore të Muzikës – Strugë, për vitn 2023.
 13. Llogaria vjetore e SHFK “Nuri Mazari” – f.Dollogozhdë për vitin 2023.
 14. Llogaria vjetore e SHFK “Orhan Xhemaili” – f.Tatesh i sipërm për vitin 2023.
 15. Llogaria vjetore e SHFK “Shën Kliment Ohridski” – f.Drasllajcë për vitin 2023.
 16. Llogaria vjetore e SHFK “Dr.Ibrahim Temo” – f.Strugë për vitin 2023.
 17. Llogaria vjetore e KSHK “Vëllezërit Milladinovci” – Strugë për vitin 2023.
 18. Kërkesë nga NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 19. Propozim – aktvendim për shkarkim të enëtarëve në bordin mbikëqyrës për kontroll të punës materialo-financiare në NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë.
 20. Propozim – aktvendim për shkarkim të anëtarit në bordin mbikëqyrës të punës materialo – financiare në NP “Eko Struga” – Strugë.
 21. Propozim – Vendim për dhënie në shfrytëzim të përkohshëm të sendit të paluajtshëm.
 22. Draft- Deklarata se Komuna e Strugës i plotëson këto kushte.
 23. Propozim – Vendim për dhënien e pelqimit dhe autorizimit pët nënskrimin e Memorandumit për Bashkëpunim.
 24. Propozim – Vendim për pjesëmarrjen dhe miratimin e mjeteve financiare të Komunës së Strugës për realizimin e Projektit “Zëvendësimi – Rindërtimi i rrjetit të ujësjellësit azbest – çimento në qytetin e Strugës”.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).