vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 39 paragrafi 2 nga Ligji për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr.5/02), Kreytari i Këshillit të komunës së Strugës,  miratoi

A K T V E N D I M për konvokimin e mbledhjes së 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 35 (tridhjetë e pestë) të Këshillit të komunës së Strugës, për datën 23.05.2024, (E enjte) me fillim në ora 09:30, në sallën për mbajtjen e seancave të Këshillit të Komunës së Strugës

Për mbledhjen e propozoj këtë

R E N D   T Ë    D I T Ë S

         – Procesverbal nga seanca e tridhjetë e tre të Këshillit të komunës së Strugës.

         – procesverbal nga seanca e tridhjetë e katërt të Këshillit të komunës së Strugës.

 1. Llogaria vjetore e SHMK “Niko Nestor” – Strugë për vitin 2023.
 2. Llogaria vjetore e EPÇKF “8 Marsi” – Strugë për vitin 2023
 3. Raporti i parë  kuartal për vitin 2024 të Komunës së Strugës
 4. Raporti i parë kuartal financiar  të NP “Eko Struga” – Strugë 01.01.-31.03.2024.
 5. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 6. Llogaria vjetore e Qendrës për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për Projektin “Zhvillim i barabartë rajonal i qëndrueshëm dhe inkluziv-faѕa II” ne vitin 2023.
 7. Raporti vjetor  për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugperëndimor për vitin 2023.
 8. Raporti i parë kuartal financiar të NP “Ujësjellës dhe kanalizim” – Strugë 01.01.2024 – 31.03.2024.
 9. Raport për punën e NP “Komunallno” – Strugë për periudhë nga 01.01. deri më 31.03.2024.
 10. Raport për punën e NPK “Higjiena” – f.Labunishtë për periudhën nga 01.01.2024 deri më 31.03.2024.
 11. Aktvendim për shkarkim të anëtarit të këshillit shkollor të SHMK “Dr. Ibrahim Temo” – Strugë.

Materialet e mbledhjes së

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Arbëresha Vlashi

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).