vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Vërtetohet verifikimi i Programin projektues për përpunimin e Projektit urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik për ndërtim të objekteve me destinim G2.1 Ndërtesa industriale të industrisë së lehtë dhe jondotëse, komplekse fabrike, puntori industriale, salla për montim, kaldaja, stacione gjeneruese, baza për prodhim të asfaltit dhe betonit në Pk.nr.1111/1, Pk.nr.1111/3 dhe Pk.nr.1075/5 KK Morovisht komuna e Strugës me nr.tek.168/2023 nga muaji qershor. 2024 e punuar nga ” Instituti për urbanizëm, komunikacion dhe ekologji”

Programi projektues

Vërtetim për verifikim

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).