vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

Në bazë të nenit 2-b nga Dekreti me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore zbatimi i Ligjit për vetëqeverisje lokale në kohën e gjendjes së jashtëzakonshme, (“ G. Zyrtare e RMV” nr. 95/20), Kryetari i këshillit të komunës së Strugës, miratoi

A K T V E N D I M

Për konvokimin e mbledhjes së 46 ( dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës

E konvokoj mbledhjen e 46 (dyzetë e gjashtë ) të Këshillit të Komunës së Strugës, për datën 29.10.2020 (e Enjte), me fillim në ora 10,oo,, Nëpërmjet lidhjeve komunikatave me përdorimin e mjeteve të komunikimit ( telefon me përdorimin e internetit dhe pajisjeve softuerike),
Mbledhja do të punojë, sipas

R E N D I T T Ë D I T Ë S

          – Procesverbali i seancës së 45-të, të Këshillit të Komunës së Strugës.

 1. Propozim-Program për mirëmbajtje dimërore të rrugëve dhe rrugicave lokale të Komunës së Strugës për vitin 2019/2020.
 2. Propozim – Program për pritjen e Vitit të Ri 2021.
 3. Propozim – Program për ndryshim dhe plotësim të Programit për përpunim të planeve urbanistike të komunës së Strugës për vitin 2020,
 4. Propozim – Program për ndërtim të sallës sportive deri  më 1500 m2 në f. Veleshtë,
 5. Raport Kuartal i Buxhetit të Komunës së Strugës, kuartali i tretë  për vitin 2020,
 6. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë, kuartali i dytë për vitin 2020,
 7. Raport kuartal i NP ,,Oktisi’’ – Oktis, kuartali i tretë për vitin 2020.
 8. Raport kuartal i NP ,,Ujësjellësi Dollogozhdë’’-Dollogozhdë, kuartali i parë, dytë dhe i tretë për vitin 2020.
 9. Raport kuartal i NPK ,,Higjiena ‘’-Labunisht, kuartali i tretë për vitin 2020.
 10. Raport vjetor për punën e EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2019/2020.
 11. Vendim për miratim të Programit Vjetor  për punë të EPÇKF  ‘’ 8-Marsi ‘’-Strugë për vitin shkollor 2020/2021.
 12. Vendim për  përcaktim të tarifës  për furnizim me ujë të pijshëm për NP ,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 13. Vendim për  përcaktim të çmimit për mbledhjen dhe largimin e ujërave të ndotura urbane  për NP,,Ujësjellës dhe Kanalizim’’-Strugë.
 14. Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për rendin komunal dhe masat për zbatimin e tij në territorin e komunës së Strugës.

Materialet e mbledhjes së 46-të

KËSHILLI I KOMUNËS SË STRUGËS
Kryetar,
Resul Kaba

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).