vevobahis giriş - cratosslot giriş - baymavi giriş

betvole betlike süpertotobet megabahis trbet

Ne baze te nenit 36 paragrafi 1 pika 2 e Ligjit per veteqevrisje lokale ( Gazeta zyrtare e RM-se nr.05/2002) dhe ne baze te nenit 28 paragrafi 1 te Ligjit per financimin e njesive te veteqeverisjes lokale (Gazeta zyrtare e R.M-se nr.61/04,96/04,67/07) Keshilli i Komues se Struges ne seancen e 17 -te te mbajtur me 27.12.2018,solli :

 

 

Buxheti i vitetve te kaluara

  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2013  (shkarko)
  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2014  (shkarko)
  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2015  (shkarko)
  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2016  (shkarko)
  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2017  (shkarko)
  • Buxheti i Komunës së Strugës për vitin 2018  (shkarko)